O nas

IBAkteria Sp. z o.o. jest spółką celową Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie (IBA). Celem spółki jest komercjalizacja  wyników  badań uzyskanych w  trakcie realizacji  projektów badawczych oraz badawczo-rozwojowych. Instytut posiada szerokie  doświadczenie  we współpracy z  podmiotami  gospodarczymi.  Ponadto wsparcie w ramach realizacji  projektów: Spin-Tech ASpin-Tech B   finansowanych  przez  Narodowe  Centrum  Badań  i  Rozwoju  oraz INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+ finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego umożliwia realizację powyższych celów.

IBAkteria Sp. z o.o. oferuje pełen zakres usług Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków. IBA jest instytutem badawczym, którego podstawą działań w branży farmaceutyczno – medycznej jest prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie biotechnologii, opracowanie i wdrażanie substancji biologicznie czynnych oraz wdrażanie technologii białek rekombinowanych. Współpracujemy również z innymi jednostkami naukowymi, w kraju i poza Polską.

FE_POIR_poziom_pl
loga-inkub-pasek
ncbir
spintech logo

Misja Instytutu

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków (IBA) jest instytutem badawczym. Zakres działania Instytutu związany jest z ochroną zdrowia oraz przemysłem farmaceutycznym. W Instytucie pracuje ponad 150 osób, w tym ponad 30 pracowników naukowych.
Naszą misją jest:

  • prowadzenie badań naukowych w zakresie biotechnologii oraz opracowywanie i wdrażanie technologii białek rekombinowanych, jak również innych substancji biologicznie czynnych,
  • umacnianie obrazu i pozycji Instytutu w środowisku naukowym i na rynku farmaceutycznym,
  • upowszechnianie polityki jakości w zakresie działania Instytutu.

Realizacja misji

Instytut współpracuje z szeregiem jednostek naukowych zarówno w kraju jak i zagranicą. Podstawą naszych działań w branży farmaceutyczno-medycznej jest prowadzenie prac naukowo-badawczych i wdrażanie opracowanych technologii do produkcji. Rozwijamy również własną działalność produkcyjną opartą na autorskich technologiach. Nasze działania uzupełniane są przez pakiet usług, jakie świadczymy na rzecz klientów zewnętrznych.

Instytut jest wytwórcą leku przeciwnowotworowego:

Biodribin® (kladrybina) – pochodna nukleozydu deoksyadenozyny, stosowana w białaczce włocha­tokomórkowej, przewlekłej białaczce limfatycznej i złośliwych chłoniakach nieziarniczych.

Dorobek naukowy

Koncentrujemy się i tworzymy wartości na kluczowych dla nas obszarach:

Biotechnologia farmaceutyczna – inżynieria genetyczna nowych systemów ekspresji genów, diagnostyki genomu, przeciwciał monoklonalnych i wytwarzania wysokooczyszczonych związków o działaniu biologicznym i o strukturze białkowej (np.: rekom­binowana insulina ludzka, hormon wzrostu, interferon)

Chemia związków działających leczniczo – obejmująca metody wytwarzania i badanie właściwości przede wszystkim anty­biotyków z grupy ß-laktamów, aminoglikozydów, makrolidów i antracyklin.