Agregacja białek jest powszechnym zjawiskiem i poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i efektywności biologicznych produktów leczniczych. Obowiązkiem każdego wytwórcy jest kontrola poziomu nienatywnych struktur białka. Jedną z metod mających zastosowanie w tego typu analizach jest chromatografia wykluczania sprzężona z detektorem MALS (SEC-MALS). Technika ta pozwala na rozdział poszczególnych frakcji według ich promienia hydrodynamicznego, a następnie wyznaczenie promienia bezwładności oraz masy cząsteczek reprezentujących poszczególne frakcje.

Posiadamy system HPLC Dionex ICS 5000+ wyposażony w detektor UV, automatyczny podajnik próbek z opcją termostatowania i sprzężony z detektorem mini Dawn Treos MALS firmy Wyatt Technology.
System ten umożliwia analizę 
cząstek o masie od 200 Da do 10 MDa i promieniu bezwładności od 10 nm do 50 nm.
Dzięki doborowi odpowiednich kolumn i faz ruchomych możemy odróżnić agregaty białkowe od prawidłowo zwiniętych oligomerów.

Agregacja

Kontakt

dr Dorota Stadnik
tel. +48 22 37 86 155
stadnikd@iba.waw.pl

mgr Jacek Stadnik
tel. +48 22 37 86 183
stadnikj@iba.waw.pl