W dniach 16 marca – 17 marca 2018 roku w Jachrance odbyła się konferencja:

„Transfer Technologii – aspekty IPR – środowisko”

realizowana w ramach projektu Dialog „Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł”

organizowana  przez Centrum Transferu Technologii Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Program Konferencji

p

Prezes dr Anna Wójtowicz-Krawiec wygłosiła wykład pt.:

Prace badawcze prowadzone w Instytucie Biotechnologii i Antybiotyków i spółce IBAkteria – badania nad lekami innowacyjnymi. Czy polskie instytucje naukowe stać na wdrożenie leku innowacyjnego?

znaki na stronę

„Top 500 Innovators Affiliate Brokerage Event”

Technologie dla Medycyny

logo3_171134_20171006113619

Jako partner wydarzenia zapraszamy przedsiębiorców oraz inwestorów na unikatowe wydarzenie w Krakowie. Podczas „Top 500 Innovators Affiliate Brokerage Event” Technologie dla Medycyny zapoznają się Państwo z szeregiem przełomowych rozwiązań naukowych w obszarze medycyny. Wiele z nich jest na etapie zaawansowanych prototypów lub nawet zostało przetestowanych i są gotowe do wdrożenia, część wymaga finansowania w celu dalszego rozwoju.

Dzięki Top 500 Innovators Affiliate Brokerage Event zaoszczędzą Państwo czas i w jednym miejscu zbudują relacje z wyróżniającymi się naukowcami i przedstawicielami młodych i ambitnych firm technologicznych z całej Polski, ponieważ Top 500 Innovators skupia pracowników 55 uczelni wyższych w Polsce, 50 instytutów naukowych, a także 14 centrów transferu technologii.

 

Głównym celem spotkania jest przedstawienie technologii, a także nawiązanie relacji z brokerami oraz inwestorami.

 

W czasie wydarzenia przygotowano dla Państwa:

 

 • TECH PITCH – prezentacje najnowszych technologii, jakie opracowali naukowcy
 • TECH TALKS – spotkania brokerskie z naukowcami, które będą miały miejsce po prezentacjach
 • TECH WORKSHOP – dedykowane warsztaty kreatywne
 • Networking

 

REJESTRACJA ORAZ WIĘCEJ INFORMACJI

 

Termin i miejsce: 16. listopada 2017 r. g. 14:00-17:00

 

Politechnika Krakowska, Działownia, ul. Warszawska 24, Kraków

 

PROGRAM

 TOP 500 INNOVATORS Affiliate Program Brokerage Event

 

14:00-14:10

 

Otwarcie spotkania: “Czy nauka może wyjść za biznes?”

Dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tbc)

Konsulat USA w Krakowie (tbc)

Amerykańska Izba Handlowa (tbc)

Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Prezes Stowarzyszenia Top 500 Innovators

14:10–14:20

 

Wprowadzenie i informacje ogólne o Top 500 Innovators Affiliate Program:

Anna Nikodym-Bilska, Jan Chełkowski – koordynatorzy Top 500 Affiliate Program

14:20–15:20

 

 

 

 

15:20-15.30

 

 

15:30-16.30

 

TECH CHALLENGE

Warsztaty ,,Poszukiwanie nowych rozwiązań dla lekarzy”

 

Przerwa kawowa

 

TECH PITCH

Prezentacje technologii – technologie dla medycyny

 

Top 500 Innovators

 

16:30–17:00

 

TECH TALKS

Rozmowy B2B/Networking/Przerwa kawowa

 

 

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Top 500 Innovators, będące platformą zrzeszającą kilkuset wyróżniających się przedstawicieli świata nauki oraz specjalistów w zakresie transferu technologii. Poza kompetencjami technologicznymi członków Stowarzyszenia wyróżnia fakt, że są to doświadczeni liderzy, którzy łączą w sobie znajomość zagadnień biznesowych i badawczo-rozwojowych.

 

Program „Affiliate” Stowarzyszenia Top 500 Innovators dla firm to inicjatywa wzorowana na Affiliate Programs z powodzeniem realizowanych na wiodących światowych uczelniach takich jak np. University of California Berkeley czy Stanford University. Są one naturalnym środowiskiem współpracy naukowców z przedstawicielami przedsiębiorstw. Każdy program dedykowany jest konkretnej branży. Współpraca ta opiera się na regularnych spotkaniach służących wymianie wiedzy o nowych technologiach oraz dyskusji o pojawiających się trendach. Przy tej okazji budowane są relacje, które dają korzyści dla obu stron współpracy: firmom dają dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry oraz możliwość wpływania na kierunek realizowanych badań. Z kolei twórcom technologii pozwalają poznać potrzeby firm, zweryfikować swoje koncepcje oraz pozyskać parterów do testowania i wdrażania wypracowanych rozwiązań. Udział firm w takich programach na uczelniach amerykańskich jest płatny.

 

Program jest pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce. Odpowiada kompleksowo na potrzebę nowoczesnego biznesu w zakresie budowania relacji i bliskiej współpracy z dostawcami nowych technologii.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z: affiliates@top500innovators.org

W ramach konkursu na projekty aplikacyjne do Inkubatora Innowacyjności + , wybrane zespoły projektowe z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz z Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków zostały poproszone o prezentacje.

 

Komitet Inwestycyjny złożony z Członków z otoczenia biznesowego InIn+ oceniał projekty w dniach 13 i 17.11.2017r. w siedzibie Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków oraz IBAkterii sp. z o.o.

1IMG
2IMG
3IMG

UWAGA

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

W związku ze zmianą siedziby CTT WUM nabór projektów został wydłużony do dnia

11 września 2017 do godz. 15.00.

Zgodnie z Regulaminem:

– pracownicy / doktoranci Uniwersytetu – w kopercie z dopiskiem CTT WUM do kancelarii WUM, pok.009 w Rektoracie, ul. Żwirki i Wigury 61,  02- 109 Warszawa, w dni robocze w godzinach 10:00 – 15:00; adres mailowy: inkubator@wum.edu.pl

– pracownicy / doktoranci Instytutu – do siedziby IBAkteria Sp. z o.o., pok. 5, ul. Starościńska 5/5, 02-516 Warszawa, w dni robocze w godzinach 10:00 – 15:00; adres mailowy:  info@ibakteria.com

Nabór Wniosków prowadzony będzie od dnia 17-go lipca do dnia 11 września 2017 roku do godz. 15.00 2017 roku.

 

PLIKI DO POBRANIA:
Pobieranie

IBAkteria Sp. z o.o.

Realizując projekt „Inkubator Innowacyjności+” w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15, Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, ogłasza


KONKURS NA GRANT

na prowadzenie prac przedwdrożeniowych,

w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku
do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Maksymalna wartość grantów: 80 tysięcy złotych netto

Termin naboru wniosków: od 17 lipca do 4 września do godziny 15.00 (prosimy o złożenie wersji papierowej oraz przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: info@ibakteria.com)

Uczestnikami Konkursu mogą być: pracownicy Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę) oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej
1 osoba jest pracownikiem
Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków (zatrudnionym na podstawie umowy o pracę).

PLIKI DO POBRANIA:
Pobieranie

loga-inkub-pasek
tekst na stronę PL
IMG_0497 na stronę
Crowded-hall-2017.png
IMG_0500 na stronę

W związku z realizacją przez IBAkteria Sp. z o.o.  projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  w ramach działania 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,   zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

Termin nadsyłania ofert:  10.04.2017r. do godz.15:00.

 

 

PLIKI DO POBRANIA:


Zapytanie ofertowe – Specjalista ds. rozliczania projektów unijnych

Zapytanie ofertowe – Specjalista ds. księgowości

Zapytanie ofertowe – Specjalista ds. kadrowo-płacowych

Zapytanie ofertowe – Kierownik projektu

loga-inkub-pasek

Realizujemy projekt Inkubator Innowacyjności+  finansowany przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w konsorcjum:

Warszawski Uniwersytet Medyczny,

spółka celowa Uniwersytetu Synergia WUM Sp. z o.o.,

spółka celowa Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków IBAkteria Sp. z o.o.

Ogólne informacje dotyczące projektu są dostępne na stronie MNiSW pod linkiem:

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/inkubator-innowacyjnosci-plus.html

loga-inkub-pasek
Bio-europe-spring-logo-01-4170ea43ae49c293bf1243c5b6d13682
BIO EUROPE SPRING

 2016 BIO International Convention

6-9 czerwca, 2016 | Moscone Center, San Francisco, CA

Wzięliśmy udział w międzynarodowej konferencji

BIO 2016 BIO2
BIO 2016 baner1

Wzięliśmy udział w międzynarodowej konferencji

BIO 2016 BIO2

 Przedstawiciele 5-ciu najważniejszych kategorii:

 • Rozwój biznesu
 • Nauka
 • Marketing / Sprzedaż
 • Ochrona patentowa
 • Polityka / Sprawy rządowe

BIO One-on-One Partnerstwo ™ daje możliwość biotechnologicznym i farmaceutycznym firmom akademickim, instytutom badawczym i inwestorom z całego świata, aby zaplanować 30-minutowe spotkania twarzą w twarz w celu przedyskutowania potencjalnych partnerstw.

BIO 2016 konferencja1

Główne tematy zainteresowań uczestników:

 • Biopaliwa
 • Genetyka
 • Bioinformatyka
 • Własność Intelektualna
 • Bio-IT
 • Diagnostyka biologiczna
 • Nanotechnologia
 • Bioprocessing medycyny spersonalizowanej
 • Platformy technologiczne
 • Biologia komórkowa
 • Zgodność z przepisami
 • Badania chemii komórek macierzystych
 • Badania kliniczne transferu technologii
 • Szczepionki
 • Nowe leki i strategie leczenia

Wpływowi Uczestnicy Bio 2016

BIO 2016 prowadzący1

NAJWAŻNIEJSZE SESJE

 • Jak połączyć działalność organizacji naukowych dzisiaj ze społecznymi wyzwaniami przyszłości?
 • Rola gospodarcza i ekonomiczna nowych leków i terapii.
 • Synergia polityki z nauką w celu zapewnienia lepszego dostępu pacjenta do nowych leków i terapii.
 • Stan nauki: Biotechnologia w dobie konwergencji.
zdj Ani1
zdj Ani2
zdj Ani3
zdj Ani4

Porozumienie Spółek Celowych w UEP

W dniach 3-4 lutego 2016 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu gościł prezesów i członków zarządu 21 spółek celowych uczelni i instytutów z całego kraju.

Pierwszy dzień obrad poświęcony był kwestiom prawnym związanym z funkcjonowaniem spółek celowych oraz relacjom z MNiSW, NCBR oraz SOOIPP. Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in.  dr Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pan Łukasz Jasek, Dyrektor Działu Programowania i Projektów Systemowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, oraz Pani Marzena Mażewska, Prezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Drugi dzień poświęcony został w całości współpracy z przedsiębiorstwami. W śniadaniu biznesowym wzięły udział osoby odpowiedzialne za kształtowanie relacji ze światem nauki z 7 dużych firm i instytucji z Wielkopolski (Amica Wronki S.A., Aquanet S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Novol Sp. z o.o., Veolia Energia Poznań S.A., Volkswagen Poznań Sp. z o.o.). Ostatnim punktem programu była wizyta studyjna przedstawicieli spółek celowych w Solaris Bus and Coach S.A. w Bolechowie.

Spotkanie odbyło się pod szyldem Porozumienia Spółek Celowych. Gospodarzem i organizatorem była Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o.

Lista reprezentowanych uczelni i instytutów:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Akademia Morska w Szczecinie
 • Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
 • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
 • Instytutu Chemii Przemysłowej
 • Instytutu Fizyki PAN
 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet Warszawski
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
spc2
spc4
spc3

                                         Udział w PRE-ACCELERATORZE ALFA.AC

Przez ponad trzy miesiące zespół m. in. IBAkteria Sp. z o.o. uczestniczył w pre-acceleratorze alfa.ac organizowanym przez SpeedUp Venture Capital Group, NCBiR, Campus Warsaw, Centrum Przedsiębiorczości Smolna, IBM, Grupa Neuca.
Polecamy wywiad w audycji Człowiek 2.0 „Jak ułatwić badaczom i wynalazcom start w biznesie?”
Gośćmi programu byli Joanna Gogolińska, Aneta Michalska, Anna Wójtowicz-Krawiec, Mateusz Tułecki.

SPIN-Tech faza B – projekt realizowany przy współfinansowaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

„Rozwój spółki celowej Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie w celu skutecznego wsparcia procesu komercjalizacji wyników.”
Okres realizacji projektu 24 m-ce:
Data rozpoczęcia (01.07.2015)
Data zakończenia (30.06.2017)
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 469 984 zł
Kwota dofinansowania NCBiR 422 985 zł.

spintech logo
ncbir
IMG_0497 na stronę
IMG_0500 na stronę