Wielkość i kształt cząstek jest jednym z krytycznych parametrów, decydującym o właściwościach fizykochemicznych surowców, półproduktów i produktów, wpływającym na działanie lecznicze, a także na przebieg procesu wytwarzania produktów leczniczych i ich właściwości.

Analiza rozkładu wielkości cząstek znajduje szerokie zastosowanie do charakteryzacji surowców, farmaceutyków/biofarmaceutyków szczególnie takich jak: proszki, granulaty, substancje mikronizowane, zawiesiny, emulsje, mikroemulsje, nanocząstki, koloidy, białka, liposom.

Oferujemy badania rozkładu wielkości cząstek substancji stosowanych na poszczególnych etapach wytwarzania API i rozwoju produktów leczniczych, metodą dyfrakcji światła laserowego za pomocą najpowszechniej stosowanych technik pomiaru:

– LALLS – Low-angle laser light scattering (link do Techniki analityczne/Analiza wielkości i kształtu cząstek/LALLS – Low-angle laser light scattering)

– DLS – Dynamic light scattering (link do Techniki analityczne/Analiza wielkości i kształtu cząstek/DLS – Dynamic light scattering)

Potencjał zeta (link do Techniki analityczne/Analiza wielkości i kształtu cząstek/Potencjał zeta)

dummy004

Kontakt

Bożena Tejchman-Małecka, tel. +22 37 86 140
tejchmanb@iba.waw.pl

Jacek Stadnik tel. +22 37 86 183
stadnikj@iba.waw.p