Zakres usług oferowanych w ramach badań przedklinicznych i klinicznych produktów leczniczych obejmuje:

  • konsultowanie projektów badawczo-rozwojowych nowych produktów leczniczych, w tym biofarmaceutyków, szczególnie na etapie faz przedklinicznych,
  • naukowe rozeznanie tematów badawczych (określenie celów i metod działania oraz możliwości przeprowadzenia badania), opracowanie programów badawczych,
  • planowanie, projektowanie badań przedklinicznych in vitro i in vivo oraz badań klinicznych dla różnych substancji leczniczych i postaci farmaceutycznych,
  • pomoc w wyborze odpowiedniego ośrodka badawczego,
  • nadzór i monitorowanie przebiegu prac w wybranym ośrodku,
  • opracowanie dokumentacji badań (medical writing),
  • kompleksową realizację badań dostępności i równoważności biologicznej (od opracowania założeń do wydania raportu końcowego zgodnego z międzynarodowymi standardami),
  • konsultowanie i opiniowanie dokumentacji składanej do rejestracji, szczególnie z zakresu badań dostępności i równoważności biologicznej.
Fotolia_28842427_Subscription_Monthly_M
Fotolia_18726554_Subscription_Monthly_M

Kontakt

dr n. farm. Monika Bogiel
tel. +48 22 37 86 131
bogielm@iba.waw.pl mgr farm. Monika Pawłowska
tel. +48 22 37 86 133
pawlowskam@iba.waw.pl