Oferujemy badania substancji organicznych i nieorganicznych, olejów, tłuszczy, rozpuszczalników oraz wody do celów farmaceutycznych.

 

Badane parametry:

– postać i właściwości,

– tożsamość (TLC, HPLC, GC, NIR, IR),

– zawartość (HPLC, GC, potencjometria, polarymetria, metody klasyczne),

– czystość chemiczna (TLC, HPLC, GC, IC, metody klasyczne),

– pozostałość rozpuszczalników (GC),

– badania mikroskopowe,

– metale ciężkie wg Ph.Eur.,

– pomiar absorpcji metodą UV/VIS lub rejestracja widma,

– oznaczanie pierwiastków metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej,

– oznaczanie wody metodą K. Fischera,

– pomiar pH,

– oznaczanie zawartości liczby kwasowej,

– popiół zwykły lub siarczanowy,

– popiół nierozpuszczalny w kwasie solnym,

– strata masy po suszeniu lub prażeniu,

– sucha pozostałość,

– oznaczenie zanieczyszczeń kationami i anionami w porównaniu z wzorcem (całkowite oznaczenie):

  •  azotanami,
  •  chlorkami,
  •  siarczanami,
  •  węglanami,
  •  solami amonowymi,
  •  magnezem,
  •  wapniem,
  •  barem,
  •  potasem,
  • solami żelaza,

– substancje redukujące lub inne zanieczyszczenia,

– substancje zwęglające się,

– oznaczanie kwasowości i zasadowości substancji,

– substancje utleniające wg Ph. Eur.,

– zanieczyszczenie aldehydami,

– zanieczyszczenie estrami,

– zanieczyszczenie cukrami,

– oznaczenie gęstości,

– pomiar temperatury topnienia,

– sprawdzenie rozpuszczalności,

– pomiar lepkości,

– pomiar kąta skręcenia, skręcalność właściwa, polarymetryczne oznaczenie  zawartości,

– oznaczenie osmolalności,

– określanie przezroczystości i stopnia zmętnienia roztworów,

– określanie zabarwienia w porównaniu z wzorcem,

– badanie substancji nierozpuszczalnych w wodzie,

– badanie substancji rozpuszczalnych w wodzie,

– badanie rozpuszczalności,

badania mikrobiologiczne.

Fotolia_97566255_Subscription_Monthly_M

Kontakt

mgr Bożena Tejchman-Małecka
tel. +48 22 37 86 140
tejchmanb@iba.waw.pl

mgr Jacek Stadnik
tel. +48 22 37 86 183

stadnikj@iba.waw.pl