Oferujemy możliwość przeprowadzenia badań wody do celów farmaceutycznych zgodnie z wymaganiami farmakopei Ph. Eur. i USP w zakresie:

– wygląd,

– substancje utleniające się,

– azotany,

– metale ciężkie,

– pH,

– przewodnictwo,

badania mikrobiologiczne.

Laboratory glassware on color background

Kontakt

mgr Bożena Tejchman-Małecka
tel. +48 22 37 86 140
tejchmanb@iba.waw.pl