Spółka IBAkteria Sp. z o. o. jest spółką celową Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków, który przeprowadza szereg prac  badawczych  prowadzonych w wyniku realizacji  projektów  naukowych i badawczo-rozwojowych  dotyczących m. in.:

  • insuliny i analogów insuliny o zmodyfikowanym działaniu hipoglikemizującym,
  • rekombinowanych szczepionek przeciw patogenom ludzkim i zwierzęcym, m.in. wirusom grypy, Parvovirus, Coronavirus, wirusowi klasycznego pomoru świń, motylicy wątrobowej (Fasciola hepatica),
  • opracowaniem nowych wektorów i systemów ekspresji genów w gospodarzu bakteryjnym,
  • opracowania i wykonania w skali laboratoryjnej i małej skali pilotażowej metod izolacji i oczyszczania białek i peptydów wytwarzanych przez szczepy produkcyjne z uwzględnieniem warunków niezbędnych do przeniesienia na skalę przemysłową,
  • badań przedklinicznych i klinicznych produktów leczniczych.

Więcej informacji na stronach Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków.

Stethoscope in hand with capsule pill and molecule as medical concept