Oferujemy usługi bioanalityczne w zakresie oznaczania stężeń substancji (leków i ich metabolitów) w materiale biologicznym w dziedzinie farmakokinetyki, w tym usługi wchodzące w zakres badań niezbędnych do rejestracji leku – badań klinicznych wczesnych faz, badań biodostępności i biorównoważności (Badania niekliniczne/kliniczne , Farmakokinetyka/Biorównoważność/Biodostępność).

Wysoką jakość usług zapewnia wdrożony w laboratorium system Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, potwierdzony certyfikatem GLP.

W ramach przeprowadzonej usługi oferujemy:

  •  opracowanie metody oznaczania leku w otrzymanym materiale biologicznym,
  •  walidację metody analitycznej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi EMA i FDA,
  •  wykonanie oznaczeń LC-MS/MS,
  •  opracowanie raportu analitycznego zgodnie z międzynarodowymi standardami laboratoryjnymi i potrzebami Zleceniodawcy,
  •  archiwizację dokumentacji i próbek po badaniach w monitorowanych warunkach zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.
Lavender top blood sample collection tubes and nitrile gloves.

Kontakt

Bożena Tejchman-Małecka
tel. +48 22 37 86 140
tejchmanb@iba.waw.pl

p

Jacek Stadnik
tel.+48 22 37 86 183
stadnikj@iba.waw.pl