W naszej ofercie znajduje się  możliwość  wykonania hodowli ciągłej, okresowej lub okresowej z zasilaniem bakterii w skali 2-21 L (ze szczególnym uwzględnieniem hodowli bakterii szczepu E. coli) co odpowiada skali laboratoryjnej i małej skali pilotażowej.

Posiadamy  wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu, optymalizacji i prowadzeniu hodowli z wykorzystaniem bioreaktorów. Pracownia wyposażona jest w najwyższej jakości sprzęt umożliwiający przeprowadzenie pełnego etapu produkcji wyjściowego materiału biologicznego zarówno do celów badawczych jak i wdrożeniowych (upstream produkcji – przygotowanie inokulum, prowadzenie hodowli produkcyjnej, izolacja biomasy, dezintegracja biomasy i izolacja materiału wyjściowego do dalszych prac produkcyjnych).

Obecnie w Pracowni Biosyntezy  są 3 bioreaktory firmy New Brunswick / Eppendorf.

 • 1X BioFlo 310 7,5L + naczynie dodatkowe 7,5 L – sterylizacja w autoklawie, objętość robocza 2 – 5,5 L;
 • 2X BioFlo 415 14 L – sterylizacja SIP, objętość robocza 4 – 10,5 L.

Hodowle mogą być prowadzone do dużych gęstości optycznych HCDC z pełną kontrolą procesu i podziałem na fermentor posiewowy i produkcyjny. Wszystkie bioreaktory posiadają dokumentację walidacyjną i wyposażone są w oprogramowanie BioCommand Track and Trend i BioCommand Batch Control, które umożliwiają pełne monitorowanie procesów hodowlanych. Pozwala to na śledzenie zmian parametrów, sprawdzanie zadanych wartości, wprowadzanie ustawień alarmowych oraz tworzenie raportów dotyczących danego procesu dla celów optymalizacji i tworzenia pełnych dokumentacji procesów hodowlanych.

Dodatkowo Pracownia Biosyntezy wyposażona jest m.in. w:

 • inkubator z wytrząsaniem Innova 43 New Brunswick / Eppendorf,
 • dezintegrator wysokociśnieniowy GEA Niro Soavi Panda Plus 1000,
 • homogenizator SilentCrusher Heidolph,
 • wagosuszarka MAC50 firmy RADWAG,
 • sonikatory ultradźwiękowe GEX-600+ultrasonic procesor firma SIGMA oraz U200S firmy IKA,
 • system do filtracji stycznej TFF (Tangential Flow Filtration) Pellicon® Cassettes TFF MILLIPORE,
 • system kapsuł filtracyjnych OPTICAP Millipore,
 • nucza filtracyjna z wymienianymi membranami,
 • wydajny system pomp perystaltycznych Masterflex,
 • wirówka Avanti J-26XP Beckman z funkcją wirówki przepływowej.
Bioflo 415
bioflo310

Kontakt

mgr inż. Agnieszka Romanik-Chruścielewska
tel. + 48 22 37 86 221
romanika@iba.waw.pl

p

mgr Iwona Sokołowska
tel. + 48 22 37 86 221
sokolowskai@iba.waw.pl