Zespół posiada w kolekcji następujące linie komórkowe: CHO DG44, CHO dhfr-, hEK 293T, RPMI 8226, COLO 205, Daudi, HL-60, EL-4, Jurkat. Prowadzimy również hodowlę pierwotnych komórek z zarodków kurzych, badając ekspresję ludzkich białek. Dysponujemy szeregiem metod z zakresu biologii molekularnej (w tym konstrukcja różnorodnych wektorów do ekspresji w komórkach eukariotycznych i bakteryjnych) i biologii komórki. Opracowujemy również metody transfekcji, kriokonserwacji komórek eukariotycznych.

Oferujemy  przeprowadzenie analizy cytometrycznej w zakresie:

  • określenia parametrów apoptozy i przeżywalności komórek,
  • wydajności transfekcji komórek wektorami z genem markerowym/reporterowym,
  • analiza cyklu komórkowego,
  • oznaczanie markerów powierzchniowych komórek.

Dokumentację efektywności transfekcji z genami markerowymi możemy przygotować również poprzez wizualizację w mikroskopie fluorescencyjnym Axio Vert.A1 Zeiss. Dysponujemy cyfrowym sorterem komórkowym BD FACSAria wyposażonym w  trzy lasery: niebieski (488 nm), czerwony (633 nm) i fioletowy (407 nm) i zaawansowanym inkubatorem CO2 Galaxy 48 R w pracowni hodowli komórek oraz systemem do kriokonserwacji komórek CL8800 CryoLogic.

Linki do publikacji

Obtaining chicken primordial germ cells used for gene transfer: in vitro and in vivo results
Luiza Chojnacka-Puchta, Dorota Sawicka, Pawel Lakota, Grazyna Plucienniczak, Marek Bednarczyk, Andrzej Plucienniczak;

Cryoconservation of Chicken Blastodermal Cells: Effects of Slow Freezing, Vitrification, Cryoprotestant Type and Thawing Method During In Vitro Processing
Dorota Sawicka, Luiza Chojnacka-Puchta, Jadwiga Brzezińska, Pawel Lakota, Marek Bednarczyk;

Changes in Quail Blastodermal Cell Status as a Result of Selection
Dorota Sawicka, Kamila Samek, Luiza Chojnacka-Puchta, Andrzej Witkowski, Sebastian Knaga, Michalina Dębowska, Marek Bednarczyk;

Flow cytometric analysis of apoptosis in cryoconserved chicken primordial germ cells.
Dorota Sawicka, Luiza Chojnacka-Puchta, Zielinski Marcin, Plucienniczak Grazyna, Plucienniczak Andrzej, Bednarczyk Marek;

Primordial germ cells (PGCs) as a tool for creating transgenic chickens
L. Chojnacka-Puchta K. Kasperczyk G. Płucienniczak D. Sawicka M. Bednarczyk;

Efficient Source of Cells in Proximal Oviduct for Testing Non-Viral Expression Constructs in the Chicken Bioreactor Model and for Other in Vitro Studies
Katarzyna Stadnicka, Magdalena Bodnar, Andrzej Marszałek, Anna Bajek, Tomasz Drewa,Grazyna Płucienniczak, Luiza Chojnacka-Puchta,
Violetta Cecuda-Adamczewska, Aleksandra Dunislawska, and Marek Bednarczyk;

Cryoconservation of Embryonic Cell and Gametes as a Poultry Biodiversity Preservation Method
Dorota Sawicka, Jadwiga Brzezińska, Marek Bednarczyk.

Expression of recombinant human bifunctional peptidylglycine α-amidating monooxygenase in CHO cells and its use for insulin analogue modification.

Marcin Zieliński, Anna Wójtowicz-Krawiec, Diana Mikiewicz, Małgorzata Kęsik-Brodacka, Violetta Cecuda-Adamczewska, Alina Marciniak-Rusek, Iwona Sokołowska, Natalia Łukasiewicz, Lidia Gurba, Michał Odrowąż-Sypniewski, Piotr Baran, Grażyna Płucienniczak, Andrzej Płucienniczak, Piotr Borowicz, Bogusław Szewczyk.

Fotolia_87111052_Subscription_Monthly_M
Real fluorescence microscopic view of human cells - human lung fibroblasts

Kontakt

dr inż. Luiza Chojnacka-Puchta
tel. + 48 22 37 86 226
chojnackal@iba.waw.pl

dr inż. Dorota Sawicka
tel. + 48 22 37 86 226
sawickad@iba.waw.pl

mgr inż. Marcin Zieliński
tel. + 48 22 37 86 221
zielinskim@iba.waw.pl