Badania wykonujemy na aparacie Zetasizer Nano ZS firmy Malvern Instruments, który umożliwia pomiary wielkości cząstek (techniką DLS), masy cząsteczkowej (techniką SLS – Static Light Scattering) i potencjału zeta (techniką ELS – Electroforetic Light Scattering).

Dzięki dodatkowemu wyposażeniu aparatury w Autotitrator MPT-2 oferujemy możliwość automatycznego wykonywania pomiarów wielkości cząstek / potencjału zeta w funkcji pH czy stężenia dodatku. Jest to bardzo pomocne rozwiązanie m.in. przy opracowywaniu składu produktu leczniczego i badaniu wpływu poszczególnych dodatków na trwałość formulacji.

Zakresy pomiarowe wielkości cząstek wynoszą odpowiednio:

od 0,3 nm do 10 µm dla techniki DLS,

od 3,8 nm do 100 µm dla pomiarów potencjału zeta techniką ELS,

od 980 Da do 20 MDa dla pomiarów masy cząsteczkowej techniką SLS.

Zakres stężenia próbki wynosi od 0,1 ppm do 40% w/v, a temperatury pomiarów: do 120°C.

Oferujemy wykonanie analiz zgodnie z procedurami dostarczonymi przez Klienta, w tym także transfer i walidację metod  oraz opracowanie i walidację metod zgodnie z wewnętrznymi procedurami IBA .

Zapewniamy wykonanie analiz i opracowanie dokumentacji zgodnie z wymaganiami farmakopei (USP, Ph. Eur., FP), zaleceniami Międzynarodowej Konferencji ds. Harmonizacji (ICH), wymaganiami Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) oraz amerykańskiej Agencji ds. Leków i Żywności (FDA).

Zeta

Kontakt

mgr Bożena Tejchman-Małecka
tel. +48 22 37 86 140
tejchmanb@iba.waw.pl

mgr Jacek Stadnik
tel. +48 22 37 86 183

stadnikj@iba.waw.pl