Elektroforeza kapilarna jest techniką wywodzącą się od elektroforezy płytkowej. Zastosowanie kapilar krzemionkowych o małej średnicy pozwoliło na zautomatyzowanie procesu analitycznego, zwiększenie czułości, dokładności oraz rozdzielczości. Rozdział elektroforetyczny zachodzi na podstawie różnic w prędkościach migracji cząstek obdarzonych ładunkiem w stałym polu elektrycznym.

Posiadamy trzy systemy do elektroforezy kapilarnej firmy Beckman: PA800, PA800 plus i P/ACE MDQ, wyposażone w detektory UV, PDA oraz LIF. Aparaty posiadają automatyczny podajnik próbek z opcją chłodzenia. Kapilara jest termostatowana płynem chłodzącym w zakresie od 15°C do 60°C. Rozdział zachodzi w kapilarach krzemionkowych o wewnętrznej średnicy 50 lub 75 µm i długości od 20 do 50 cm, przy maksymalnym napięciu 30 kV, w trybie polaryzacji normalnej lub odwróconej. Systemy sterowane  są  automatycznie  za  pomocą komputera z oprogramowaniem 32 Karat. Aparaty umożliwiają wykonanie analiz z wykorzystaniem trzech technik: elektroforezy kapilarnej wolnostrefowej, kapilarnej elektroforezy żelowej i ogniskowania izoelektrycznego.

Elektroforeza

Kontakt

dr inż. Dorota Stadnik
tel. +48 22 37 86 155
stadnikd@iba.waw.pl

p

mgr Iwona Sokołowska
tel. +48 22 37 86 221
sokolowskai@iba.waw.pl