Oferujemy możliwość przeprowadzenia badań granulatów i produktów pozajelitowych w zakresie:

 • wygląd,
 • średnia masa napełnienia,
 • jednolitość masy,
 • jednolitość zawartości substancji czynnej w preparatach jednodawkowych,
 • jednolitość jednostek preparatów dawkowanych,
 • oznaczanie objętości płynów pozajelitowych uzyskiwanej z pojemnika,
 • zawartość substancji czynnej,
 • tożsamość (TLC, HPLC, GC, NIR, IR),
 • czystość chemiczna (TLC, HPLC, GC, IC, metody klasyczne, badania mikroskopowe),
 • pozostałość rozpuszczalników (GC),
 • analiza wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego,
 • metale ciężkie wg Ph.Eur.,
 • pomiar absorpcji metodą UV/VIS lub rejestracja widma,
 • oznaczanie pierwiastków metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej,
 • oznaczenie wody  metodą K. Fischera,
 • pomiar pH,
 • popiół zwykły lub siarczanowy,
 • strata masy po suszeniu lub prażeniu,
 • sucha pozostałość,
 • oznaczenie zanieczyszczeń kationami i anionami w porównaniu z wzorcem (całkowite oznaczenie),
 • identyfikacja barwników (TiO2, tlenki żelaza itp.),
 • czas rozpuszczania,
 • klarowność, zabarwienie roztworu po rekonstytucji,
 • zanieczyszczenie cząstkami niewidocznymi okiem nieuzbrojonym,
 • zanieczyszczenie cząstkami niewidocznymi okiem uzbrojonym,
 • absorbancja/transmitancja,
 • badania mikrobiologiczne.
Vaccine in vial with syringe

Kontakt

mgr Bożena Tejchman-Małecka
tel. +48 22 37 86 140
tejchmanb@iba.waw.pl

mgr Jacek Stadnik
tel. +48 22 37 86 183

stadnikj@iba.waw.pl