Nasze laboratorium dysponuje aparatami do wysokosprawnej i ultrasprawnej chromatografii cieczowej (HPLC/UPLC):

 • chromatografy cieczowe Alliance 2690/2695 firmy Waters,
 • chromatograf cieczowy Alliance 2695D firmy Waters sprzężony z aparatem do uwalniania substancji czynnej firmy Hanson,
 • chromatografy cieczowe firmy Waters z pompami 515 HPLC pump, termostatem do kolumn, autosamplerem z opcją chłodzenia próbek typu Waters 717 Autosampler,
 • chromatografy wysokosprawne Acquity firmy Waters,
 • chromatograf jonowy ICS-5000 firmy Dionex,
 • chromatograf jonowy ICS-5000+ firmy Dionex.

Posiadamy detektory:

 • spektrofotometryczny,
 • z matrycą diodową,
 • refraktometryczny,
 • fluorescencyjny,
 • elektrochemiczny,
 • MALS.

Posiadamy także kolektor frakcji firmy Waters, pozwalający na zbieranie frakcji substancji rozdzielonych chromatograficznie przez aparat HPLC, które później wykorzystujemy do oznaczeń jakościowych i ilościowych.

HPLC

Kontakt

mgr Bożena Tejchman-Małecka
tel. +48 22 37 86 140
tejchmanb@iba.waw.pl

mgr Jacek Stadnik
tel. +48 22 37 86 183

stadnikj@iba.waw.pl