Oferujemy oznaczenia na nowoczesnym chromatografie gazowym typu 6890N firmy Agilent z dozownikiem typu split/splitless i automatycznym podajnikiem prób typu COMBI PAL firmy CTC Analytics. System ten przystosowany jest do:

  •  nastrzyku roztworu (liquid injection),
  •  nastrzyku fazy gazowej znad roztworu (headspace injection),
  •  desorpcji zatężonego na włóknie SMPE analitu (solid phase microextarction).

Aparat GC sprzężony jest z detektorem mas typu podwójny kwadrupol MS/MS firmy Waters. Detektor mas może pracować również niezależnie od modułu GC gdyż wyposażony jest w sondę do bezpośredniego wprowadzenia próbki, w postaci ciekłej lub stałej. Detektor wyposażony jest w źródło do jonizacji elektronami (EI) oraz w źródło do jonizacji chemicznej (CI). Analizator kwadrupolowy pozwala na rejestrację:

  •  jonów macierzystych (parent ion),
  •  jonów fragmentacyjnych (daughter ion),
  •  utratę obojętnej cząstki (neutral loss).
GCMS

Kontakt

mgr Bożena Tejchman-Małecka
tel. +48 22 37 86 140
tejchmanb@iba.waw.pl

mgr Jacek Stadnik
tel. +48 22 37 86 183

stadnikj@iba.waw.pl