Microseq jest systemem do identyfikacji próbek mikrobiologicznych (bakterii i grzybów) opartym na analizie sekwencji genu kodującego – w przypadku bakterii 16S rDNA (sekwencje pięciuset par zasad genu kodującego komponent 30S małej podjednostki prokariotycznych rybosomów) i D2 LSU w przypadku grzybów wraz ze zwalidowanymi sekwencjami zawartymi w jego bazie danych. Z tego też powodu metoda ta daje niemal 100% pewność prawidłowej diagnozy badanej próbki, eliminując subiektywną (fenotypową) ocenę materiału.

Zakres badań

System może być używany do badania czystości mikrobiologicznej preparatów farmaceutycznych, kosmetycznych, spożywczych itp. Możliwa jest także stała kontrola czystości mikrobiologicznej przestrzeni pracy.

Opcje badań

Microseq 500 16S rRNA – identyfikacja bakterii oparta na porównaniu sekwencji próbki badanej ze zwalidowanymi sekwencjami zawartymi w bazie danych ( sekwencje pięciuset zasad genu kodującego komponent 30S małej podjednostki prokariotycznych rybosomów) W obrębie genów kodujących 16S rRNA występują fragmenty cechujące się wysoką konserwatywnością, poprzedzielane regionami o dużym polimorfizmie. Analiza produktu PCR, który zawiera fragment sekwencji unikalnej dla rodzaju lub gatunku patogenu umożliwia jego identyfikację. W większości przypadków jest to wystarczające do uzyskania prawidłowej diagnozy.

MicroSeq – cały genom w przypadku problemów z identyfikacją spełniające wysokie wymagania systemu (1500 bp).

MicroSeq _ D2 LSU rDNA – regionu D2 dużej podjednostki rybosomalnej – identyfikacja grzybów.

Informacje na temat dostarczenia prób

UWAGA: Sekwencjonowanie całego genomu wykonuje się tylko w przypadku  problemów z identyfikacją szczepu po uprzednim poinformowaniu zlecającego usługę

  1. Koszt badania nie obejmuje ewentualnych kosztów transportu.
  2. Produkt PCR powinien być oczyszczony, jeżeli nie jest, zostanie naliczona należność. W zależności od badanych prób cenę ustalamy indywidualnie (prośba o kontakt).
  3. Ewentualne dodatkowe czynności potrzebne do wykonania doświadczenia
    (wyłączając dodatkowe koszty samej analizy genetycznej od momentu etapu pobrania kolonii bakteryjnej w celu izolacji DNA) podlegają dodatkowej opłacie.
  4. Wyniki wysyłane są w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania materiału
    z zastrzeżeniem możliwości zdarzeń niezawinionych przez wykonawcę.
  5. Płatność za wykonaną usługę przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na konto.
  6. Przesłane próbki po uzyskaniu wyników zostają zniszczone w naszym laboratorium lub są odbierane przez zleceniodawcę na własny koszt.
Scientist picks up bacterial colonies for cloning of transgenic vector into plasmid DNA

Kontakt

mgr Piotr Kierył
tel. + 48 22 37 86 227
kierylp@iba.waw.pl