Dysponujemy dwoma aparatami do chromatografii jonowej Dionex ICS 5000+, wyposażonymi w kapilary z PEEK oraz pracującymi z detektorami: CD, ED, PAD i MALS.

Detektor CD (konduktometryczny) stosowany jest do analiz zawartości jonów nieorganicznych w badaniach czystości wody oraz  kontroli jakości produktów farmaceutycznych.  

Detektor ED (elektrochemiczny) może pracować w trybach amperometrii klasycznej, pulsowej i integracyjnej oraz woltaperometrii cyklicznej. Znajduje zastosowanie w  analizach aminokwasów, aminoglikozydów, węglowodanów, polioli, alkoholi, elektroaktywnych nukleozydów i katecholamin.

Detektor PDA (spektrofotometryczny) umożliwia pomiary w zakresie 190 nm-800 nm. Dzięki sprzężeniu z chromatografem jonowym, wyposażonym w kapilary z PEEK, możliwa jest duża elastyczność w doborze stosowanych faz ruchomych, również zawierających duże stężenie chlorków . Stosowany jest do badań białek i peptydów.

Detektor MALS (rozpraszanie światła laserowego) służy do analiz wielkości oraz masy zarówno makromolekuł jak i nanocząstek. Powszechnie stosowany jest w badaniach jakości polimerów czy zjawisku agregacji białek. Detektor ten umożliwia analizę cząstek o masie od 200 Da do 10 MDa i promieniu bezwładności od 10 nm do 50 nm.

chromatogram IC

Kontakt

mgr Bożena Tejchman-Małecka
tel. +48 22 37 86 140
tejchmanb@iba.waw.pl

mgr Jacek Stadnik
tel. +48 22 37 86 183

stadnikj@iba.waw.pl