FE_POIR_poziom_pl
loga-inkub-pasek

W ramach konkursu na projekty aplikacyjne do Inkubatora Innowacyjności + , wybrane zespoły projektowe z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz z Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków zostały poproszone o prezentacje.

 

Komitet Inwestycyjny złożony z Członków z otoczenia biznesowego InIn+ oceniał projekty w dniach 13 i 17.11.2017r. w siedzibie Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków oraz IBAkterii sp. z o.o.

1IMG
2IMG
3IMG

UWAGA

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

W związku ze zmianą siedziby CTT WUM nabór projektów został wydłużony do dnia

11 września 2017 do godz. 15.00.

Zgodnie z Regulaminem:

– pracownicy / doktoranci Uniwersytetu – w kopercie z dopiskiem CTT WUM do kancelarii WUM, pok.009 w Rektoracie, ul. Żwirki i Wigury 61,  02- 109 Warszawa, w dni robocze w godzinach 10:00 – 15:00; adres mailowy: inkubator@wum.edu.pl

– pracownicy / doktoranci Instytutu – do siedziby IBAkteria Sp. z o.o., pok. 5, ul. Starościńska 5/5, 02-516 Warszawa, w dni robocze w godzinach 10:00 – 15:00; adres mailowy:  info@ibakteria.com

Nabór Wniosków prowadzony będzie od dnia 17-go lipca do dnia 11 września 2017 roku do godz. 15.00 2017 roku.

PLIKI DO POBRANIA:
Pobieranie

IBAkteria Sp. z o.o.

Realizując projekt „Inkubator Innowacyjności+” w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15, Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, ogłasza


KONKURS NA GRANT

na prowadzenie prac przedwdrożeniowych,

w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku
do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

Maksymalna wartość grantów: 80 tysięcy złotych netto

Termin naboru wniosków: od 17 lipca do 4 września do godziny 15.00 (prosimy o złożenie wersji papierowej oraz przesłanie wersji elektronicznej wniosku na adres mailowy: info@ibakteria.com)

Uczestnikami Konkursu mogą być: pracownicy Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę) oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej
1 osoba jest pracownikiem
Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków (zatrudnionym na podstawie umowy o pracę).

PLIKI DO POBRANIA:
Pobieranie

loga-inkub-pasek

W związku z realizacją przez IBAkteria Sp. z o.o.  projektu „Inkubator Innowacyjności + „ w ramach Programu Ministra w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  w ramach działania 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,   zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

Termin nadsyłania ofert:  10.04.2017r. do godz.15:00.

 

PLIKI DO POBRANIA:


Zapytanie ofertowe – Specjalista ds. rozliczania projektów unijnych

Zapytanie ofertowe – Specjalista ds. księgowości

Zapytanie ofertowe – Specjalista ds. kadrowo-płacowych

Zapytanie ofertowe – Kierownik projektu

Realizujemy projekt Inkubator Innowacyjności+  finansowany przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w konsorcjum:

Warszawski Uniwersytet Medyczny,

spółka celowa Uniwersytetu Synergia WUM Sp. z o.o.,

spółka celowa Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków IBAkteria Sp. z o.o.

Ogólne informacje dotyczące projektu są dostępne na stronie MNiSW pod linkiem:

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/inkubator-innowacyjnosci-plus.html