Oferujemy możliwość przeprowadzenia badań kapsułek w zakresie:

 • wygląd,
 • czas rozpadu,
 • uwalnianie substancji czynnej,
 • jednolitość masy,
 • jednolitość zawartości substancji czynnej,
 • wymiary kapsułki,
 • zawartość substancji czynnej,
 • tożsamość (TLC, HPLC, GC, NIR, IR),
 • czystość chemiczna (TLC, HPLC, GC, IC, metody klasyczne, badania mikroskopowe),
 • pozostałość rozpuszczalników (GC),
 • metale ciężkie wg Ph.Eur.,
 • pomiar absorpcji metodą UV/VIS lub rejestracja widma,
 • oznaczanie pierwiastków metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej,
 • oznaczenie wody  metodą K. Fischera,
 • pomiar pH,
 • popiół zwykły lub siarczanowy,
 • strata masy po suszeniu lub prażeniu,
 • sucha pozostałość,
 • oznaczenie zanieczyszczeń kationami i anionami w porównaniu z wzorcem (całkowite oznaczenie),
 • identyfikacja barwników (TiO2, tlenki żelaza itp.),
 • badania mikrobiologiczne.
Fotolia_103975690_Subscription_Monthly_M

Kontakt

mgr Bożena Tejchman-Małecka
tel. +48 22 37 86 140
tejchmanb@iba.waw.pl

mgr Jacek Stadnik
tel. +48 22 37 86 183

stadnikj@iba.waw.pl