Konstrukcja szczepów produkcyjnych Escherichia coli wytwarzających określone białka lub peptydy w oparciu o własne, opatentowane przez IBA wektory ekspresyjne lub inne dostępne na rynku systemy ekspresji.

p

UWAGA! Dostarczany przez klienta materiał:

  • matrycowe DNA lub tylko jego sekwencję,
  • informacja o pożądanej sekwencji wzorcowej,
  • bakterie do ekspresji dostarczone przez klienta (w przypadku wprowadzenia do bakterii ekspresyjnych innych niż używane w IBA),
  • wektory ekspresyjne dostarczone przez klienta (w przypadku wprowadzenia do bakterii ekspresyjnych innych niż używane w IBA).

Przewidziany czas realizacji: do indywidualnego uzgodnienia.

DNA binding domains of transcription factors Oct1 and Sox2, which are essential for self-renewal of embryonic stem cells.

Kontakt

mgr Diana Mikiewicz
tel. + 48 22 37 86 226
mikiewiczd@iba.waw.pl

dr Anna Wójtowicz-Krawiec
tel. + 48 22 37 86 227
wojtowicza@iba.waw.pl