IBAkteria Sp. z o.o.
ul. Starościńska 5 lok. 2
02-516 Warszawa

NIP: 521-369-40-70
REGON: 361269449
KRS: 0000552596
Kapitał zakładowy: 47.000 zł

Zarząd

Agnieszka Majewska
Prezes Zarządu

Phone: 882 351 964
e-mail: agnieszka.majewska@ibakteria.com