IBAkteria Sp. z o.o.
ul. Starościńska 5 lok. 2
02-516 Warszawa

NIP: 521-369-40-70
REGON: 361269449
KRS: 0000552596
Kapitał zakładowy: 47.000 zł

Zarząd

Marcin Mizgalski
Prezes Zarządu

e-mail: marcin.mizgalski@ibakteria.com
tel: (+48 22) 37 86 390