Stabilność plazmidu jest oceniana pod względem dwóch parametrów: poziomu ekspresji produkowanego rekombinowanego białka oraz stosunku antybiotykoopornych komórek do liczby komórek całej populacji (obliczany czas generacji). Badanie stabilności plazmidu prowadzimy w hodowli płynnej w podłożu minimalnym z antybiotykiem (100% posiadania plazmidu) oraz bez antybiotyku (brak presji na posiadanie plazmidu) przez cztery kolejne 17 godzinne pasaże. Z każdej hodowli odpowiednio przygotowane rozcieńczenia – wysiewane są na szalki z podłożem bez antybiotyku (wyrosną komórki posiadające i nie posiadające plazmid) oraz z antybiotykiem (wyrosną tylko te z plazmidem) – porównanie ilości otrzymanych kolonii – obliczanie cfu/ml. Poziom białka rekombinowanego oceniamy na SDS-PAGE. Przedstawienie wyniku np.: cfu/ml na podłożu bez i z antybiotykiem, obliczony czas generacji, żel  SDS-PAGE. Utrzymywanie się ekspresji produkowanego białka rekombinowanego w badanych szczepach potwierdzone dla około 80 generacji w hodowlach z antybiotykiem jak i w hodowlach bez antybiotyku jest niezbędnym wymogiem do przyjęcia szczepu do produkcji.

p

UWAGA! Dostarczany przez klienta materiał:

  • próba z zamrożonym szczepem bakteryjnym.

Przewidziany czas realizacji: do indywidualnego uzgodnienia.

SSUCv3H4sIAAAAAAAEAKVXbW/bNhD+XqD/gdDnLLOclzb9ljQvxVajxlxsH4oKoKmzTJgSNZJy4gb57ztSLxYpefUyIIjM5+453pF3R/L57RtCoiXVnEUfyLMd4ZgLUWmjqOGyQHhy0uCQciMVp8KCFntxkkgbaioNumcinp6pFY7jlsu1kWxTrqWRFu6xGTWQoVmP37r0rR6TVuCEyEBRtGAcCgbRSU+kq6UVzbhmIAQtQFY6auUvJ/9i7RNQYdaMKvh1hoEyjPJ4w/WP722wNEPHdvtwBvF/61mePF0+xefvT+MLb0IHX0zG4PN3Fm3B7504WqF1wWkwQTx5d4WMyfvJpf0/nY5RUwU014bnELKnZ54DV1NvGE/jMXNLnh0MeA6yFHD6l8yh8GzVW3A6tvyNaL6mKqcMKmM19GggUErNjZtYBzNPr/aM+sdLLxEVCKB1Gjek6OzSEWrz0ebRgMr7aSroUmKdSLXrzxR97uBkLtBdIlfkD9BAFVtHQa6oFu8baJWTUHvJpQG2LqSQmT/nTV+S4MhpBPSyXj+f2SzqLlmgx3DIP1DHeahtVRpMd0990aLJXMkVaI2thQryhbGqrPtMWEIo3mnu7WB0bcEfvMiSz1Ju8HvIWSs6ytu1yytiy94j7LsBuS5S4lKSFzDgYwK8eudpG81/i5FJ6q/tRwSSB9xDXOFQGf6ueOkEfcZdiyYzWpAZTQe7Dk8lKD4gNtu44ozcdRrJ3XZkZl5sAftJ1p4irzKSN63gNVuTN4JXkXXn49B1BknzJRRtfN3XY2DEwHgVjEa+72BN/0PDWC7toNuyQQZLXXITrlEDdvSbiot0JJlSyTBZPe6tgzrm4RJd8tEu5PpPezaHuSt4ESzpRwf93FHYgpCl72mNuUUc6ONBLbdB07ptwN1AfSWo3ni69xZJ9vVMHhDQj3TYIbNO0Oc79QRnXI9x6kbsEWpo4FnJSzDGtz2vsb53B/ND0xxPW4/ervXCiX6eYroEhre+sKe7FMaePlI9pkr9vFhYxDa1mdzih1wzw7fcjJQMFhOWJPVbxtcOPvb80E0C/p/qHT1n94Qj7TzKPIjG3XySe8ipGCTGqka9THRQ8qlCO+QBihSzOixFyvBq4t/8opsarHK7ZhuqdnhBGOSuko9+2iJghuckzahfStcIkN/wKowHHRjFic30YdFmWARhETbgYA5YSuFHcGeR5J4LTBrV3bd7h2/Oi8CvBhsYrw30Nf+0SDLjTEnyRWW04DofFJ8LLbWhefXXRXxUCeZ2Dj8TcUdFMl/jDcdW3i1opng5lsdNPMHW/g6iTBZAHwHSlmE/zU12y1OwEz43Y1qlXPaurVvpbs8fyFmPxPDNJ/OeVimL9MJ7xDB8JBicER9C00l8/ksc41/v5JKb9m23f2zZnl8yWmyp9mw53Umj69x4++blH5npEzSQDgAA

Kontakt

dr Agnieszka Sobolewska
tel. + 48 22 37 86 228
sobolewskaa@iba.waw.pl