Oferujemy możliwość przeprowadzenia badań kropli do oczu w zakresie:

 • zanieczyszczenie cząstkami niewidocznymi okiem nieuzbrojonym,
 • zanieczyszczenie cząstkami niewidocznymi okiem uzbrojonym,
 • zawartość substancji czynnej,
 • tożsamość (TLC, HPLC, GC, NIR, IR),
 • czystość chemiczna (TLC, HPLC, GC, IC, metody klasyczne, badania mikroskopowe),
 • oznaczanie objętości uzyskiwanej z pojemnika,
 • oznaczanie zawartości konserwantów,
 • określanie przezroczystości i stopnia zmętnienia roztworów,
 • określanie zabarwienia w porównaniu z wzorcem,
 • pomiar absorbacji,
 • badania mikrobiologiczne.
A man is applying eyedrops into his eye. Close-up picture.

Kontakt

mgr Bożena Tejchman-Małecka
tel. +48 22 37 86 140
tejchmanb@iba.waw.pl

mgr Jacek Stadnik
tel. +48 22 37 86 183

stadnikj@iba.waw.pl