Pomiary wykonujemy na aparacie Mastersizer 2000 firmy Malvern Instruments. Oferujemy  badanie  cząstek  zawieszonych  w  ciekłych  ośrodkach  dyspersyjnych  („na mokro”)  w  przystawce Hydro 2000 S oraz  cząstek  zawieszonych  w  powietrzu  („na sucho”) w przystawce Scirocco 2000.

Wykorzystywana przez nas aparatura pozwala na pomiary cząstek w szerokim zakresie wielkości: od 20 nm do 2000 µm.

Oferujemy  wykonanie  analiz  zgodnie z procedurami  dostarczonymi  przez  Klienta, w tym także transfer i walidację metod  oraz opracowanie i walidację metod zgodnie z wewnętrznymi procedurami IBA.

Zapewniamy wykonanie analiz i opracowanie dokumentacji zgodnie z wymaganiami farmakopei (USP, Ph. Eur., FP), zaleceniami Międzynarodowej Konferencji ds. Harmonizacji (ICH), wymaganiami Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) oraz amerykańskiej Agencji ds. Leków i Żywności (FDA).

Malvern

Kontakt

mgr Bożena Tejchman-Małecka
tel. +48 22 37 86 140
tejchmanb@iba.waw.pl

mgr Jacek Stadnik
tel. +48 22 37 86 183

stadnikj@iba.waw.pl