Wykonujemy analizy jakościowe i ilościowe z zastosowaniem LC/MS/MS (MRM). Posiadamy dwa systemy analityczne:

Aparat 4000 QTRAP LC/MS/MS System sprzężony z UFLC firmy Shimadzu®, pozwala na monitorowanie wybranych reakcji fragmentacji w trybie MRM (ang. Multiple Reaction Monitoring). System jest wykorzystywany do ilościowego oznaczania badania białek, peptydów, aminokwasów, metabolitów, leków a także rozmaitych substancji niskocząsteczkowych. Możliwe jest prowadzenie analiz w płynach ustrojowych i matrycach biologicznych.

System Acquity UPLC z tandemowym detektorem kwadrupolowym Quattro Premier XE firmy Waters charakteryzuje się wysokim poziomem czułości, selektywności, odporności i dokładności. Wszechstronny zakres opcji jonizacji, w tym opcja multi – mode daje możliwość zmian sposobu jonizacji próbki w jednym przebiegu analitycznym. Krótki czas analizy oraz niewielkie zużycie próbki i odczynników pozwalają osiągnąć wysoką wydajność z zachowaniem niskich granic wykrywalności. Jest to szczególnie istotne przy oznaczaniu małych cząsteczek, takich jak leki, metabolity, hormony, toksyny. Zastosowana technika doskonale sprawdza się w badaniach bioanalitycznych  przy oznaczaniu stężeń substancji w matrycach biologicznych (krew, osocze, surowica, mocz), w badaniach farmakokinetyki, równoważności i dostępności biologicznej i w badaniach klinicznych, jak również w badaniach środowiskowych, bezpieczeństwa żywności i innych.

Spektrometria LCMS

Kontakt

 mgr Bożena Tejchman-Małecka
tel. +48 22 37 86 140
tejchmanb@iba.waw.pl

mgr inż. Piotr Baran
tel. +48 22 37 86 232
baranp@iba.waw.pl