Oferujemy usługę liofilizacji:

– roztworów związków otrzymanych na drodze syntezy chemicznej,

– roztworów bakterii, wirusów, plazmy krwi, szczepionek, przeciwciał,

– roztworów produktów otrzymanych biotechnologicznie np. białek i peptydów,

– ekstraktów biologicznych,

– stałych materiałów nieorganicznych czy pochodzenia roślinnego,

– preparatów leczniczych w fazie badawczo-rozwojowej,

Oferujemy także możliwość rozwoju procesu liofilizacji dla różnych produktów, optymalizację istniejących procesów jak również możliwość opracowania formy leku dla preparatu leczniczego w postaci liofilizatu.

Na każdym etapie produkcji czy rozwoju oferujemy możliwość wszelkich badań zarówno mikrobiologicznych jak i analitycznych.

liofilizacja teabelka6
liofilizator

Kontakt

Christ Alpha 2 – 4 LSC

mgr inż. Piotr Baran
tel. + 48 22 37 86 232
baranp@iba.waw.pl

p

dr Michał Sypniewski
tel. + 48 22 38 86 232
sypniewskim@iba.waw.pl

p

Christ Epsilon 2 – 10D  LSC

dr inż. Małgorzata Łukawska
tel. + 48 22 37 86 264
lukawskam@iba.waw.pl

p

st. specjalista Joanna Tobiasz
tel. + 48 22 37 86 265
tobiaszj@iba.waw.pl