Posiadamy spektrometr masowy Applied Biosystems: 4800 Plus MALDI-TOF/TOF. Oznaczenia wykonujemy w zakresie 600 Da – 200 kDa z błędem do 1000 ppm w trybie liniowym oraz 50 ppm w trybie z reflektorem. Dysponujemy również aparatem Tempo™ LC MALDI Spotting System (Applied Biosystems), umożliwiającym rozdział i frakcjonowanie prób w nanoobjętościach. Uzyskane frakcje zdeponowane na stalowym nośniku mogą być w kolejnych krokach analizowane na 4800 Plus MALDI-TOF/TOF.

Wykonujemy pomiary mas białek, peptydów, DNA i innych substancji organicznych.

20160411-MALDI

Kontakt

dr Anna Bierczyńska-Krzysik
tel. +48 22 37 86 232
bierczynskaa@iba.waw.pl

p

mgr inż. Piotr Baran
tel. +48 22 37 86 232
baranp@iba.waw.pl