Mapowanie peptydów obejmuje enzymatyczne trawienie białek oraz analizę powstałych peptydów za pomocą RP-HPLC, MALDI TOF/TOF lub LC-ESI MS/MS. Uzyskany w ten sposób chromatogram lub widmo stanowi swoisty “odcisk palca” i służy do potwierdzenia tożsamości białka lub identyfikacji mutacji punktowych oraz modyfikacji potranslacyjnych.

Wykonujemy mapowanie peptydów w celu identyfikacji nieznanych białek i  modyfikacji potranslacyjnych, jak również w ramach kontroli jakości rekombinowanych białek terapeutycznych. Do trawienia wykorzystujemy enzymy jak np.: trypsyna, Glu-C, Lys-C, Asp-N. Pomiary wykonujemy na aparatach HPLC Alliance (Waters), 4000 QTRAP LC/MS/MS (Applied Biosystems), 4800 Plus MALDI TOF/TOF (Applied Biosystems).

Mapowanie peptydów

Kontakt

dr Dorota Stadnik
tel. +48 22 37 86 155
stadnikd@iba.waw.pl

p

mgr inż. Piotr Baran
tel. + 48 22 37 86 232
baranp@iba.waw.pl