Oferujemy możliwość prowadzenia oznaczeń poniższymi metodami klasycznymi

Analiza wagowa:

  •  zawartość,
  •  popiół zwykły lub siarczanowy,
  •  popiół nierozpuszczalny w kwasie solnym,
  •  strata masy po suszeniu lub prażeniu,
  •  sucha pozostałość,
  •  metale ciężkie wg Ph.Eur.

Klasyczna analiza miareczkowa z wykorzystaniem wskaźników barwnych (alkacymetria, redoksometria (redoksymetria), kompleksometria, bromianometria, miareczkowanie strąceniowe).

Fotolia_76917120_Subscription_Monthly_M

Kontakt

mgr Bożena Tejchman-Małecka
tel. +48 22 37 86 140
tejchmanb@iba.waw.pl

mgr Jacek Stadnik
tel. +48 22 37 86 183

stadnikj@iba.waw.pl