Zespół IBA prowadzi działalność usługową w zakresie badań mikrobiologicznych. Prowadzone badania dotyczą przede wszystkim produktów farmaceutycznych i suplementów.
W Zakładzie Analizy Mikrobiologicznej wykonywane są następujące badania:

  • badanie jałowości,
  • badanie czystości mikrobiologicznej,
  • badanie zawartości endotoksyn bakteryjnych (metoda jakościowa i ilościowa),
  • badanie skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej,
  • skuteczność środków dezynfekcyjnych,
  • monitorowanie powierzchni i powietrza pomieszczeń klasowych,
  • badania żyzności podłóż mikrobiologicznych,
  • identyfikacja drobnoustrojów (metoda api).

Wyposażenie:
Pomieszczenia odpowiednich klas czystości, m.in. klasy B, szafy z laminarnym przepływem powietrza, cieplarki, inkubator CO, autoklaw, sterylizator, łaźnia wodna, wagi analityczne, steritest, czytnik stref zahamowania wzrostu, czytnik do oznaczania poziomu endotoksyn bakteryjnych i inne niezbędne urządzenia do przeprowadzenia analiz.

SSUCv3H4sIAAAAAAAEAKVXW2/bNhR+L9D/IOg5yywnaZq9Jc2l2GrUmIvtoagAmjq2CFOiRlK+NMh/7yF1IyV59TIgiMzvXHjuJJ/fvgmCcEkUo+FvwbNZ4ZpxXiotiWYiR3hyVuOQMC0kI9yABnuxlFBpoksFylERTS/kCtcXjeySrZUWdFOkQguXQEl+hCC4KOVS7D1QguX2sFJTojRIF0ygEIppq1V5BAkkU5pl4KKgCne5AvRIQsGokY0amI1byjEo7roguU5BZhgv4ooXbK+Jx2g0JWXumVKIPLnyAPRZrao9W12qH7eOkpYagzEIkwVWqCt1ubfgx+1ADhmj0tP4XYicGK7ISTolGtbouJf2ppK+VuugIdSZ1kgKF5RBTiE8c0iqXBrSjCkKnJMcRKnChv5y9i/aPgLhOqVEwq8zjDfF4jxdcfXjW+MnWaNhh86dQca/Opon+3f76PL9eXTlbWjhq8kYfHlt0Ab81pJDk1tuS8XdIJpc36DE5P3knfk/nY6JetXsSU8vPANupt4ymkZj6vpd6mqcgyg4nP8tMsg9XVUKzsfCX5PmKZEZoVBqw6FGHen1q7vz9KaTqH68OIUogQOppk8tFF5b/kp7uNlhN2RulXKyFDjdhDy4G4WfWjiec7Q2EKvgT1BAJE3DXqnIBncVNMxxn3vJhAaa5jjR1v6edy4lxpXl6IkXVfh8yTqmh3iBFsMx+2xzn2ChMk2psdo99kWDxnMpVjiF8EAgPPhMaVlUp0O/g5B8UMxLYHhrwO8sX8efhNjg95ixhnSStaktq8B0vSfQDYPgNk8CW5Esh4E8FsCrM08ab/6bj1QQP7YfEIifMIcY4T4z/FOywhJciYcGjWckD2YkGWQd9gVINhCs07hiNHhoOeKH7cjOLN/iAcvWzdn/KiVZPQlek5qsJrxKWLU2Dk2nENffgKCOL10/9pRoGO+CUc+7AVaPP1SM7dIs2pQNKliogul+jGqwFb8rGU9GiikRFIvVk723UCt5vEWXbHQK2fnTHM392uUs74X0g4V+bihsgYvCt7TCbBAH/HhOi21vaN3X4GHAvuJEbTzeR4PEXT8HTwioHRlOyHVLcOUte4w7pmMy1SD2BCpoYFnBCsBbmD+xK8y17mh9KJLhYeuJN7FeWNLPS0wVQPGu3p/ptoRxpo90jy4Tvy4WBjFDbSa2+AluqWZbpkdaBpsJW5L4I+NLC596fqi6AP9P946es53AiXp2Iut5Yy8+8SNkhA8KY1WhXiVaKP5Yop7gCfIEq7rfioTi1cS/+IV3FVhmJmYbIg94QRjUrhQ7v2wR0MNzkqyJ30q3CAS/400YDzrQkgWm0odNu8Ym6DdhDQ72gKXgvgcPBokfGceike112zl8M5b37KqxgfJKgcv5l0HimXmiBJ/lmuRMZYPms64lTPnXs87jk1qweQY5lYgZ5fE8xRuO6bx7UFSyYqyOa396qf0DeBEvgOwAkkbCfOqL7JYlYDZ8rtekTJhwrq1bYS/P+FhzhCi+1EXmcDXPx+4Ng29mfKsl5h00nUSXv0QR/jknl9g0T7vurWVmfoFPzC1Rni7LO6l5rRlv37z8AG+pp/lGEAAA
Fotolia_95114637_Subscription_Monthly_M

Kontakt

mgr Bogna Piątkowska
tel. +48 22 37 86 170
piatkowskab@iba.waw.pl