Wielkość i kształt cząstek jest jednym z krytycznych parametrów, decydującym o właściwościach fizykochemicznych surowców, półproduktów i produktów, wpływającym na działanie lecznicze, a także na przebieg procesu wytwarzania produktów leczniczych i ich właściwości.

Analiza rozkładu wielkości cząstek znajduje szerokie zastosowanie do charakteryzacji surowców, farmaceutyków/biofarmaceutyków szczególnie takich jak: proszki, granulaty, substancje mikronizowane, zawiesiny, emulsje, mikroemulsje, nanocząstki, koloidy, białka, liposomy.

Oferujemy badania rozkładu wielkości cząstek substancji stosowanych na poszczególnych etapach wytwarzania API i rozwoju produktów leczniczych, metodą dyfrakcji światła laserowego za pomocą najpowszechniej stosowanych technik pomiaru:

LALLS – Low-angle laser light scattering 

DLS – Dynamic light scattering 

Potencjał zeta 

Tabela

Kontakt

mgr Bożena Tejchman-Małecka
tel. +48 22 37 86 140
tejchmanb@iba.waw.pl

mgr Jacek Stadnik
tel. +48 22 37 86 183

stadnikj@iba.waw.pl