Oferujemy szereg usług i technik zapewniających badanie profilu zanieczyszczeń produktów biotechnologicznych zgodnie z wymaganiami przewodnika ICH Q6B.

Pomagamy analizować i charakteryzować:

  •  zanieczyszczenia związane z procesem (process-related impurities),
  •  zanieczyszczenia związane z produktem (product-related impurities),
  •  substancje związane z produktem (product-related substances),
  •  inne zanieczyszczenia (contaminants).
chromatogram

Kontakt

mgr Bożena Tejchman-Małecka
tel. +48 22 37 86 140
tejchmanb@iba.waw.pl

mgr Jacek Stadnik
tel. +48 22 37 86 183

stadnikj@iba.waw.pl