Chromatografia cieczowa jest obecnie jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod w chemii analitycznej ze względu na możliwość szybkiego rozdzielania i oznaczaniu analitu w próbkach o złożonych matrycach.

Oferujemy możliwość prowadzenia analizy identyfikacji i zawartości substancji aktywnych oraz zawartości zanieczyszczeń w substancjach aktywnych i w produktach leczniczych. Rutynowo analizujemy szereg substancji i produktów leczniczych, w tym antybiotyków, białek i cukrów. Oznaczamy zawartość analitów o niskich poziomach stężeń w próbach po czyszczeniu linii produkcyjnych. Bierzemy udział w walidacjach i transferach metod analitycznych.

Posiadamy także kolektor frakcji firmy Waters, pozwalający na zbieranie frakcji substancji rozdzielonych chromatograficznie przez aparat HPLC, które później wykorzystujemy do oznaczeń jakościowych i ilościowych.

Chromatografia

Kontakt

mgr Bożena Tejchman-Małecka
tel. +48 22 37 86 140
tejchmanb@iba.waw.pl

mgr Jacek Stadnik
tel. +48 22 37 86 183

stadnikj@iba.waw.pl