Chromatografia gazowa jest najczęściej stosowaną metodą do szybkiej analizy złożonych mieszanin związków chemicznych oraz oceny czystości tych związków. Jest ona przeznaczona dla substancji lub ich pochodnych, które przechodzą w stan gazowy pod wpływem stosowanych temperatur i nie ulegają rozkładowi.

W przypadku, gdy oznaczane składniki zawarte są w trudno lotnej matrycy (ciecze, ciała stałe) można zastosować chromatografię gazowej ze statyczną metodą headspace (HS). Jest ona oparta na analizie fazy gazowej, będącej w równowadze z fazą ciekłą lub stałą.

Oferujemy wykonanie następujących oznaczeń:

  • identyfikacja i oznaczenie ilościowe pozostałości rozpuszczalników klas I, II i III,
  • oznaczenia innych zanieczyszczeń granicznych,
  • oznaczanie składu kwasów tłuszczowych,
  • oznaczanie czystości surowców,
  • weryfikacja i odtwarzanie metod klienta wraz z dostosowaniem do posiadanego wyposażenia,
  • walidacja i transfer metod,
  • opracowanie i optymalizacja metod analitycznych.

Walidację i transfer metod analitycznych wykonujemy zgodnie z przewodnikiem ICH Q2(R1).

GC

Kontakt

mgr Bożena Tejchman-Małecka
tel. +48 22 37 86 140
tejchmanb@iba.waw.pl

mgr Jacek Stadnik
tel. +48 22 37 86 183

stadnikj@iba.waw.pl