Oferujemy  możliwość opracowania i wykonania w skali laboratoryjnej i małej skali pilotażowej metod izolacji i oczyszczania białek i peptydów wytwarzanych przez szczepy produkcyjne z uwzględnieniem warunków niezbędnych do przeniesienia na skalę przemysłową.  Usługa może być realizowana z  zastosowaniem różnych technik chromatograficznych: jonowymienna, hydrofobowa, sączenie molekularne, powinowactwa i inne, prowadzonych w środowisku nisko-, średnio i wysokociśnieniowym (FPLC i HPLC) w temperaturze pokojowej lub w temperaturze chłodni. Produkt ostateczny może być przekazany w formie roztworu bądź liofilizatu o żądanej bądź możliwej do osiągnięcia czystości.

Pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu, optymalizacji i przeprowadzaniu procesu oczyszczania białek rekombinowanych o zastosowaniu farmaceutycznym. Pracownia wyposażona jest w najwyższej jakości sprzęt umożliwiający oczyszczanie białka w ilości odpowiadającej przeznaczeniu do prac laboratoryjnych  i skalowaniu procesu oczyszczania,  m.in. :

 • dwa preparatywne aparaty NGC™ QUEST 100 Bio-Rad z wydajnym systemem pomp osiągającym przepływy do 100 ml/min,
 • system do filtracji stycznej TFF (Tangential Flow Filtration) Pellicon® Cassettes TFF MILLIPORE,
 • zestawy HPLC: analityczny i preparatywny  firmy WATERS,
 • aparaty do elektroforezy pionowej białek,
 • spektrofotometry: HELIOS beta firmy TCHERMO ELEKTRON CORP., NICOLET EVOLUTION60 firmy THERMO SCIENTIFIC,
 • liofilizatory: MARTIN CHRIST ALPHA1-4 LOC-1, MARTIN CHRIST ALPHA 2-4 LSC do ampułek DONSERV,
 • wirówki Avanti J-26XPI FIRMY Beckman, ultrawirówka L7-55W/R firmy Beckman,
 • pokój chłodniczy firmy AMPOL,
 • chromatografy AKTA EXPLORER10S firmy GE Healthcare,
 • analizator białek/DNA firmy Perlan Technologies,
 • aparat do transferu półsuchego firmy BIO-RAD,
 • homogenizator stołowy T25 DIGITAL firmy IKA.

W NASZEJ OFERCIE RÓWNIEŻ JEST MOŻLIWOŚĆ  WYKONANIA KOMPLEKSOWEJ USŁUGI BIOSYNTEZY I OCZYSZCZANIA REKOMBINOWANYCH BIAŁEK W SKALI LABORATORYJNEJ I MAŁEJ SKALI PILOTAŻOWEJ (UPSTREAM + DOWNSTREAM PRODUKCJI).

kapsuły filtracyjne
homogenizator panda
popma masterflex

Kontakt

mgr inż. Agnieszka Romanik-Chruścielewska
tel. + 48 22 37 86 221
romanika@iba.waw.pl

p

mgr Iwona Sokołowska
tel. + 48 22 37 86 221
sokolowskai@iba.waw.pl