Technika analityczna polegająca na pomiarze stężenia substancji optycznie czynnej na podstawie wielkości kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła. Technika ta umożliwia także pomiar tzw. czystości optycznej enancjomerów.

Oferujemy możliwość wykonania oznaczeń:

  • oznaczania stężeń związków czynnych optycznie,
  • pomiar tzw. czystości optycznej enancjomerów,
  • oznaczanie optycznej skręcalności surowców i leków (np. cukrów, antybiotyków, środków, przeciwbólowych),
  • izolacja skrystalizowanych substancji, badanie i charakterystyka optycznie aktywnych składników, kinetyka i zmiany stężenia.

Badania wykonujemy na polarymetrze AUTOPOL V firmy Rudolph

Fotolia_65884933_Subscription_Monthly_M

Kontakt

mgr Bożena Tejchman-Małecka
tel. +48 22 37 86 140
tejchmanb@iba.waw.pl

mgr Jacek Stadnik
tel. +48 22 37 86 183

stadnikj@iba.waw.pl