Badanie wartości potencjału zeta w przemyśle farmacetycznym i biotechonologicznym jest wykorzystywana przede wszystkim do określania stabilności układów koloidalnych.

Badania wykonujemy na aparacie Zetasizer Nano ZS firmy Malvern Instruments, który umożliwia pomiary potencjału zeta techniką ELS – Electroforetic Light Scattering, a dokładniej opatentowaną przez firmę Malvern techniką PALS – Phase Analysis Light Scattering.

Dzięki dodatkowemu wyposażeniu aparatury w Autotitrator MPT-2 oferujemy możliwość automatycznego wykonywania pomiarów wielkości cząstek / potencjału zeta w funkcji pH czy stężenia dodatku. Jest to bardzo pomocne rozwiązanie m.in. przy opracowywaniu składu produktu leczniczego i badaniu wpływu poszczególnych dodatków na trwałość formulacji.

Zakres pomiarowy wielkości cząstek dla pomiarów potencjału zeta techniką ELS wynosi: od od 3,8 nm do 100 µm, przy  bardzo  szerokim  zakresie  stężenia  próbki: od 0,1 ppm do 40% w/v i temperatury pomiarów: do 120°C.

Oferujemy wykonanie analiz zgodnie z procedurami dostarczonymi przez Klienta, w tym także transfer i walidację metod  oraz opracowanie i walidację metod zgodnie z wewnętrznymi procedurami IBA.

Zapewniamy wykonanie analiz i opracowanie dokumentacji zgodnie z wymaganiami farmakopei (USP, Ph. Eur., FP), zaleceniami Międzynarodowej Konferencji ds. Harmonizacji (ICH), wymaganiami Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA) oraz amerykańskiej Agencji ds. Leków i Żywności (FDA).

Zeta

Kontakt

mgr Bożena Tejchman-Małecka
tel. +48 22 37 86 140
tejchmanb@iba.waw.pl

mgr Jacek Stadnik
tel. +48 22 37 86 183

stadnikj@iba.waw.pl