Oferujemy możliwość wykonania pomiarów potencjometrycznych w zakresie:

  • pomiar pH,
  • oznaczanie jonów z zastosowaniem elektrod jonoselektywnych,
  • oznaczanie zawartości na podstawie pomiaru zmian potencjału (miareczkowanie potencjometryczne).
pH meter to measure the acidity-alkalinity of liquids

Kontakt

mgr Bożena Tejchman-Małecka
tel. +48 22 37 86 140
tejchmanb@iba.waw.pl

mgr Jacek Stadnik
tel. +48 22 37 86 183

stadnikj@iba.waw.pl