Oferujemy możliwość przeprowadzenia badań roztworów wodnych i zawiesin w zakresie:

 • postać i właściwości,
 • obraz mikroskopowy,
 • pH,
 • zawartość płynu w pojemniku,
 • tożsamość,
 • zawartość substancji aktywnej,
 • czystość chemiczna (TLC, HPLC, GC, IC, metody klasyczne, badania mikroskopowe),
 • zawartość metali metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej,
 • zanieczyszczenie cząstkami niewidocznymi okiem nieuzbrojonym,
 • zanieczyszczenie cząstkami niewidocznymi okiem uzbrojonym,
 • gęstość,
 • lepkość,
 • badania mikrobiologiczne.
Fotolia_55494165_Subscription_Monthly_M

Kontakt

mgr Bożena Tejchman-Małecka
tel. +48 22 37 86 140
tejchmanb@iba.waw.pl

mgr Jacek Stadnik
tel. +48 22 37 86 183

stadnikj@iba.waw.pl