Chromatografia wykluczania (SEC) jest odmianą chromatografii cieczowej, w której rozdział cząstek analizowanej mieszaniny następuje na skutek zatrzymywania cząstek przez pory fazy stacjonarnej. Technika ta znajduje zastosowanie głównie w analizie związków wielkocząsteczkowych.
Metody bazujące na chromatografii wykluczania pozwalają na rozdział próbek rozpuszczalnych w roztworach wodnych, a także w słabo polarnych rozpuszczalnikach organicznych.
Oferujemy oznaczenia rozkładu masy cząsteczkowej polimerów i biopolimerów, określenie średnich mas cząsteczkowych analizowanych związków wielkocząsteczkowych.

SEC

Kontakt

mgr Bożena Tejchman-Małecka
tel. +48 22 37 86 140
tejchmanb@iba.waw.pl

mgr Jacek Stadnik
tel. +48 22 37 86 183

stadnikj@iba.waw.pl