Posiadamy urządzenia do automatycznej analizy sekwencji DNA. Aparat Genetic Analyzer  3130xl znajdujący się w naszej pracowni jest zwalidowany zgodnie z protokołem instalacji  Nr 4363198 i kwalifikacji Nr 4363198.

Jakość i wymagania dotyczące dostarczonych próbek:

W przypadku dobrej jakości matryc gwarantowany odczyt od 600 – 800 nukleotydów, sekwencja w formie pliku tekstowego i elektroferogramu gotowa w ciągu trzech dni  roboczych.

  1. DNA powinno być dostarczone ze zdjęciem żelu lub zmierzone spektrofotometrycznie (próbka powinna zawierać ok. 200 ng /ul plazmidu
    lub 20 ng/ul fragmentu PCR – do 100 pz).
  2. Produkt PCR powinien być oczyszczony, jeżeli nie jest, zostanie naliczona należność.W zależności od liczby badanych prób cenę ustalamy indywidualnie (prośba o kontakt).
  3. Primery w rozcieńczeniu 10 pM /ul co najmniej 10 ul.

Prosimy o podanie osoby odpowiedzialnej do kontaktu i adresu, na który wysyłamy wyniki.

Czas analizy: 3 dni robocze.

DNA background

Kontakt

mgr Piotr Kierył
tel. + 48 22 37 86 227
kierylp@iba.waw.pl