Do analizy spektralnej wykorzystujemy następujące aparaty:

  • Spektrometr FTIR Nicolet 6700 z detektorem DTGS na zakres 12000-350 cm-1 firmy Thermo Scientific. Aparat wyposażony jest w następujące przystawki:

– przystawka Smart Proteus do pomiarów transmisyjnych w kontrolowanej atmosferze i  kontrolowanej temperaturze (system Peltiera). Przystawka dedykowana jest badaniom II-rzędowej struktury białek i ich stabilności konformacyjnej,

– przystawka jednoodbiciowa ATR Smart Orbit z monolitycznym kryształem diamentowym typu IIa do szybkich analiz bez konieczności przygotowania próbek,

– strefa integrująca z detektorem InGaAs na zakres bliskiej podczerwieni 12000-3800

cm-1(NIR),

  • Spektrometr FTIR Genesis II z detektorem InGaAs na zakres bliskiej podczerwieni

pp11000-3800 cm-1 (NIR) firmy Mattson Genesis,

  • Spektrometr FTIR Genesis II z detektorem DTGS na zakres średniej podczerwieni

pp6000-350 cm-1 (MIR) firmy Mattson Genesis,

  • Spektrofotometr UV-Vis Cary 100 Conc pracujący w zakresie spektralnym

pp190-900 nm firmy  Varian,

  • Spektrofotometr UV-Vis serii 520 pracujący w zakresie spektralnym

pp190-900 nm firmy  Thermo Spectronic (Unicam).

Spektrofotometria

Kontakt

mgr Bożena Tejchman-Małecka
tel. +48 22 37 86 140
tejchmanb@iba.waw.pl

p

mgr Jacek Stadnik
tel.+48 22 37 86 183
stadnikj@iba.waw.pl