Oferujemy opracowanie starterów na podstawie dostarczonych sekwencji pożądanego insertu DNA oraz w oparciu o dostarczony materiał biologiczny, reakcje amplifikacji pożądanego fragmentu DNA, wszystkie konieczne etapy oczyszczania DNA oraz wprowadzenie do eukariotycznego wektora ekspresyjnego. Konstrukty genetyczne będą tworzone w oparciu o komercyjnie dostępne wektory a także w oparciu o własne opatentowane systemy do ekspresji wytworzone w IBA.

Expression of recombinant human bifunctional peptidylglycine α-amidating monooxygenase in CHO cells and its use for insulin analogue modification.

Zieliński M, Wójtowicz-Krawiec A, Mikiewicz D, Kęsik-Brodacka M, Cecuda-Adamczewska V, Marciniak-Rusek A, Sokołowska I, Łukasiewicz N, Gurba L, Odrowąż-Sypniewski M, Baran P, Płucienniczak G, Płucienniczak A, Borowicz P, Szewczyk B. Protein Expr Purif. 2016 Mar;119:102-9. Epub 2015 Nov 22.

p

UWAGA! Dostarczany przez klienta materiał:

  • matrycowe DNA lub tylko jego sekwencję,
  • informacja o pożądanej sekwencji wzorcowej,
  • bakterie do ekspresji dostarczone przez klienta (w przypadku wprowadzenia do bakterii ekspresyjnych innych niż używane w IBA),
  • wektory ekspresyjne dostarczone przez klienta (w przypadku wprowadzenia do bakterii ekspresyjnych innych niż używane w IBA).

Przewidziany czas realizacji: do indywidualnego uzgodnienia.

High resolution 3d render of human dna string

Kontakt

mgr Diana Mikiewicz
tel. + 48 22 37 86 226
mikiewiczd@iba.waw.pl
p

dr inż Luiza Chojnacka-Puchta
tel. + 48 22 86 226
chojnackal@iba.waw.pl
p

dr Anna Wójtowicz-Krawiec
tel. + 48 22 37 86 227
wojtowicza@iba.waw.pl