Oferujemy opracowanie starterów na podstawie dostarczonych sekwencji pożądanego insertu DNA oraz w oparciu o dostarczony materiał biologiczny, reakcje amplifikacji pożądanego fragmentu DNA, wszystkie konieczne etapy oczyszczania DNA oraz wprowadzenie do prokariotycznego wektora ekspresyjnego. Konstrukty genetyczne będą tworzone w oparciu o komercyjnie dostępne wektory a także w oparciu o własne opatentowane systemy do ekspresji  wytworzone w IBA. Opcjonalnie – otrzymanie pożądanego białka w skali laboratoryjnej.


Use of Ubp1 protease analog to produce recombinant human growth hormone in Escherichia coli.
Wojtowicz-Krawiec A, Sokolowska I, Smorawinska M, Chojnacka-Puchta L, Mikiewicz D, Lukasiewicz N, Marciniak-Rusek A, Wolinowska R, Bierczynska-Krzysik A, Porebska A, Kuthan-Styczen J, Gurba L, Borowicz P, Mazurkiewicz A, Plucienniczak G, Plucienniczak A. Microb Cell Fact. 2014 Aug 27;13(1):113.

Isolation and characterization of a ColE1-like plasmid from Enterobacter agglomerans with a novel variant of rom gene.
Mikiewicz D, Wróbel B, Wegrzyn G, Płucienniczak A. Plasmid, 1997;38(3):210-9.

A novel system for stable, high-level expression from the T7 promoter.

Kesik-Brodacka M, Romanik A, Mikiewicz-Sygula D, Plucienniczak G, Plucienniczak A.

Microbial Cell Factories 2012, Aug 16;11:109.

Expression of yeast deubiquitination enzyme UBP1 analogues in E. coli”.
Wojtowicz A,  Mazurkiewicz-Pisarek A,  Plucienniczak G,  Mikiewicz-Sygula D, Chojnacka L, Lukasiewicz N, Plucienniczak A. „Microbial Cell Factories 2005”, 4:17; 30 May 2005.

 

UWAGA! Dostarczany przez klienta materiał:

  • matrycowe DNA lub tylko jego sekwencję,
  • informacja o pożądanej sekwencji wzorcowej,
  • bakterie do ekspresji dostarczone przez klienta (w przypadku wprowadzenia do bakterii ekspresyjnych innych niż używane w IBA),
  • wektory ekspresyjne dostarczone przez klienta (w przypadku wprowadzenia do bakterii ekspresyjnych innych niż używane w IBA).

Przewidziany czas realizacji: do indywidualnego uzgodnienia.

Fotolia_40577648_Subscription_Monthly_M

Kontakt

mgr Diana Mikiewicz
tel. + 48 22 37 86 226
mikiewiczd@iba.waw.pl
p

dr inż Luiza Chojnacka-Puchta
tel. + 48 22 86 226
chojnackal@iba.waw.pl
p

dr Małgorzata Kęsik-Brodacka
tel. + 48 22 86 228
kesikm@iba.waw.pl

p

dr Anna Wójtowicz-Krawiec
tel. + 48 22 37 86 227
wojtowicza@iba.waw.pl