Oferujemy opracowanie starterów łącznie z wprowadzeniem miejsc restrykcyjnych, reakcje amplifikacji pożądanego fragmentu DNA, wszystkie konieczne etapy oczyszczania DNA oraz wprowadzenie do wektora. Konstrukty genetyczne będą tworzone w oparciu o komercyjnie dostępne wektory (pBS, pBlueScript, pUC itp.).

p

UWAGA! Dostarczany przez klienta materiał:

  • matrycowe DNA lub tylko jego sekwencję,
  • informacja o pożądanej sekwencji wzorcowej,
  • własny wektor do klonowania dostarczony przez klienta (w przypadku wprowadzenia do innych wektorów niż używane w IBA).

Przewidziany czas realizacji: do indywidualnego uzgodnienia.

9882ae46-d76f-4f40-a3f5-3d085164e3cc

Kontakt

mgr Diana Mikiewicz
tel. + 48 22 37 86 226
mikiewiczd@iba.waw.pl
p

dr inż Luiza Chojnacka-Puchta
tel. + 48 22 86 226
chojnackal@iba.waw.pl
p

dr Małgorzata Kęsik-Brodacka
tel. + 48 22 86 228
kesikm@iba.waw.pl

p

dr Anna Wójtowicz-Krawiec
tel. + 48 22 37 86 227
wojtowicza@iba.waw.pl