Walidacja metody analitycznej jest potwierdzeniem poprzez badanie i przedstawienie formalnie udokumentowanych dowodów, że metoda analityczna jest odpowiednia do zamierzonego celu i pozwala na otrzymanie wiarygodnych wyników.

Transfer metody analitycznej to proces odtworzenia metody w innym laboratorium, dający pewność, że metoda analityczna w obydwu laboratoriach jest tożsama i została przeniesiona w prawidłowy sposób. Właściwie przeprowadzony transfer metody do nowego laboratorium, zwalnia je z konieczności walidacji metody w nowym miejscu.

Oferujemy wykonanie walidacji metod opracowanych przez nas, a także metod przesłanych przez naszych klientów. Walidacje prowadzimy zgodnie z wymaganiami międzynarodowych wytycznych, dotyczących walidacji metod analitycznych, w tym przewodnikiem ICH Q2(R1), a także  według procedur wewnętrznych i/lub według procedur klienta.

Zakres walidacji jest zawsze szczegółowo uzgadniany z klientem, a po skończonej walidacji klient otrzymuje raport końcowy.

Na życzenie klienta zajmujemy się także transferem zwalidowanej u nas metody do innego laboratorium.

Nasi profesjonaliści oferują pomoc w określeniu zakresu prac związanych z transferem, wytypowaniu krytycznych metod badań i tworzeniu dokumentacji transferowej.

Transfer prowadzimy według procedur wewnętrznych lub według procedur klienta.

Zajmujemy się również weryfikacją (transferem) metod farmakopealnych.

Validate word on 3d letter game tiles spelling words like certify, verify confirm and measure to check if you achived your goal or objective

Kontakt

mgr Bożena Tejchman-Małecka
tel. +48 22 37 86 140
tejchmanb@iba.waw.pl

mgr Jacek Stadnik
tel. +48 22 37 86 183

stadnikj@iba.waw.pl