Technika o szerokim zakresie zastosowań do oznaczania wody metodą Karla Fischera, zarówno do próbek ciekłych, stałych jak i gazowych.

Miareczkowanie metodą Karla Fischera jest bardzo dobrą i stosowaną na całym świecie metodą oznaczania zawartości wody w szerokim zakresie stężeń zarówno w próbkach ciekłych, stałych jak i gazowych.

Oferujemy możliwość oznaczenia zawartości wody w surowcach, substancjach czynnych, produktach leczniczych w szerokim zakresie stężeń (od 5 ppm do zawartości rzędu kilkudziesięciu procent)

Badania wykonujemy na następujących urządzeniach:

  • Mettler Toledo T50,
  • Mettler Toledo DL39,
  • Mettler Toledo DL38.
Fotolia_34155575_Subscription_Monthly_M

Kontakt

mgr Bożena Tejchman-Małecka
tel. +48 22 37 86 140
tejchmanb@iba.waw.pl

mgr Jacek Stadnik
tel. +48 22 37 86 183

stadnikj@iba.waw.pl