Oferujemy szereg usług i technik zapewniających badanie profilu zanieczyszczeń procesowych  produktów  biotechnologicznych  zgodnie  z  wymaganiami  przewodnika ICH Q6B.

Nasza oferta obejmuje oznaczenia i badania zanieczyszczeń procesowych:

 • pochodzących z komórki:
  – białka gospodarza,
  – kwasy nukleinowe (genom, wektor lub całkowite DNA),
 • pochodzących z hodowli komórkowej:
  – induktory,
  – antybiotyki,
 • downstream-derived:
  – enzymy,
  – reagenty chemiczne,
  – sole nieograniczne (metale ciężkie, arsen, jony niemetali),
  – rozpuszczalniki.
chromatogram

Kontakt

mgr Bożena Tejchman-Małecka
tel. +48 22 37 86 140
tejchmanb@iba.waw.pl

mgr Jacek Stadnik
tel. +48 22 37 86 183

stadnikj@iba.waw.pl