Oferujemy szereg usług i technik zapewniających badanie profilu zanieczyszczeń produktowych dla produktów biotechnologicznych zgodnie z wymaganiami przewodnika ICH Q6B.

Nasza oferta obejmuje oznaczenia i badania:

 •  form „obciętych“ (truncated forms):
   – trawienie wiązań peptydowych (enzymy hydrolityczne lub inne odczynniki),
 •  produktów degradacji:
  – deamidacja,
  – izomeryzacja,
  – niedopasowanie wiązań S-S,
  – utlenianie,
  – formy sprzężone: glikozylacja, fosforylacja,
 • agregacji (dimery i wyższe polimery).
chromatogram

Kontakt

mgr Bożena Tejchman-Małecka
tel. +48 22 37 86 140
tejchmanb@iba.waw.pl

mgr Jacek Stadnik
tel. +48 22 37 86 183

stadnikj@iba.waw.pl